Ενεργειακή απόδοση 

Εξαιρετική ενεργειακή απόδοση 
Εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: σχεδόν όλοι οι φούρνοι μας αντιστοιχούν στην κλάση ενεργειακής απόδοσης A+. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε μεγάλη ποσότητα ενέργειας, προστατεύοντας το πορτοφόλι σας και το περιβάλλον.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος